Våra fabriker

Våra fabriker är specialister i ordets rätta bemärkelse. Det handlar om snickerier med lång erfarenhet, en del av dem har anor ända sedan början av förra seklet. Det i sin tur har naturligtvis byggt upp en yrkes- och hantverksskicklighet där i princip inget är omöjligt. Lägg till det vår unika affärsmodell med all försäljning samlad i ett bolag vilket gör att fabrikerna kan fokusera 100 % på sina kärnverksamheter, produkter och produktion. Det är vad vi kallar objektspecialiserad tillverkning.