Sonys kontor, kv Skogskarlen

Sony Sverige är en av hyresgästerna i kvarteret Skogskarlen. SSC har levererat innerdörrar, glaspartier modell Silence och systemväggar till anpassning för Sony.

Fönsterna som vetter ut mot den hårt trafikerade Bergshamravägen har också levererats av SSC. De utgörs av våra speciella fönster med förhöjd säkerhet mot sprängkraft.

Totalt har detta kontor cirka 14 000 kvm BTA och 10 000 kvm garage. Bygget färdigställdes 2004 av JM AB.

5839_nywebb

5841_nywebb

5851_nywebb

5861_nywebb

5869_nywebb

Sonys 4
Sonys 3
Sonys 4