Kvarteret Garvaren, Norrköping

Nybyggda bostadskvarteret Garvaren ligger insprängt i Norrköpings högexploaterade stadslandskap. På ett utmärkt sätt har platsens förutsättningar tillvaratagits. Dessutom är bostadskvarteret en uppstudsig kontrast till sin omgivning genom bl a en otraditionell fönstersättning. SSC fick förtroendet att leverera samtliga fönster till projektet. Genom den lekfulla gestaltningen och dess oortodoxa fasaddekorationer bidrar den till förnyelse av stadsbild och arkitekturupplevelse.

Kvarteret Garvaren, Norrköping 1 Kvarteret Garvaren, Norrköping 2 Kvarteret Garvaren, Norrköping 3 Kvarteret Garvaren, Norrköping 4 Kvarteret Garvaren, Norrköping 5 Kvarteret Garvaren, Norrköping 6