Floraskolan, Skellefteå

Floraskolan – Skellefteå – En ny skola från förskoleklass upp till årskurs 9.
Byggnationerna slutfördes under sommaren 2020 och skolan öppnade för de första eleverna höstterminen 2020. SSC har levererat dörrar, glaspartier, skåpinredning och specialinredning.

Floraskolan, Skellefteå 1 Floraskolan, Skellefteå 2 Floraskolan, Skellefteå 3 Floraskolan, Skellefteå 4 Floraskolan, Skellefteå 5 Floraskolan, Skellefteå 6 Floraskolan, Skellefteå 7 Floraskolan, Skellefteå 8