Albano, Stockholm

Albano blir ett vetenskapligt nav som binder samman Stockholms universitet och KTH med varandra och med staden. Här skapas ett unikt campus med bland annat student- och forskarbostäder som möjliggör en levande stadsdel i en grön miljö SSC har levererat helglaspartier, portaler och elfronter.

Albano, Stockholm 1 Albano, Stockholm 2 Albano, Stockholm 3 Albano, Stockholm 4 Albano, Stockholm 5 Albano, Stockholm 6

Albano, Stockholm 7