Uni Storebrands huvudkontor, Norge

Uni Storebrands huvudkontor i Aker Brygge består av 5 byggnader om sammanlagt 67 000 kvm. Man har strävat efter en arkitektur som skall överensstämma med det företaget vill stå för – man har undvikit att skapa ett pråligt försäkringspalats. Istället har byggnaderna fått en rustik prägel som harmoniserar med omgivningen.

Arkitekt var Arcasa arkitekter, Lysaker Mölle, Arkitektbyrån Göteborg samt AS Arkitekter Oslo. Byggentreprenör var Skanska Norge.