The Local Store, Skellefteå

Utnämnd till Sveriges modebutik år 2019. SSC har levererad skåpinredning och specialinredning.