Storsia, Skellefteå Museum

Skellefteå museum – visar historiska föremål genom nya montrar

Efter nästan 30 år i bruk var det dags att förnya basutställningarna på Skellefteå museum. Museet ingick i ett samarbete med SSC Wiklunds där en helt ny utställning togs fram. Samarbetet började i mindre skala, men utvecklades med tiden. Efter två år och 95 montrar i 25 olika varianter är allt på sin plats och nyinvigningen av Storsia kunde hållas i april i år.

Valet av material har varit grundläggande då föremålen som ska förvaras i montrarna kan vara upp till flera tusen år gamla och är därför väldigt känsliga för yttre påverkan av olika slag.

 

Storsia, Skellefteå Museum
Storsia, Skellefteå Museum
Storsia, Skellefteå Museum
Storsia, Skellefteå Museum
Storsia, Skellefteå Museum
Storsia, Skellefteå Museum
Storsia, Skellefteå Museum