Moderna Muséet, Stockholm

Moderna muséet i Stockholm visar svensk och internationell 1900-tals konst. Förutom utställningar arbetar man med föreläsningar, konstskolor för allmänheten m.m. Muséet samarbetar också på olika sätt med konsthögskolorna i Sverige.

Inredningen går i björk och ljusa målade ytor. Hänsyn har tagits till de speciella funktionskrav som finns på Moderna Muséet, till exempel exponeringsmöjligheter, lagringsmöjligheter och arbetsmiljö.

museet2_nywebb

Modernamuseet,Sthlm-990427-1-12_nywebb