Förvaltningsbyggnad kv. Kristallen, Lund

SSC har levererat och monterat trälameller i ask till balkongframkanter, målade ribbväggar och elcentralfronter.

0009

0024
0018

0022

9995
9999

0046

0010

0013

0002
0042

0028

0036

0052