Projekteringsstöd

Genom vår stab av tekniskt sakkunniga kan du vara förvissad om att produkter, funktioner och tillkommande lösningar är i trygga händer. Vi har erfarenheten, sakkunskapen och ser till att objektet uppfyller alla gällande krav och önskemål; Såväl brand-, ljud och värmegenomgångskrav, som tekniska funktionskrav, CE-märkning och speciella önskemål på anpassning eller tillverkning.

Vi vet också vikten av en aktiv dialog med arkitekter, beställare och brukare för att säkerställa ett gott slutresultat. Genom att involvera SSC tidigt i processen kan du minimera onödigt arbete och eliminera risken för omtag.