Produktvarumärken

Easy Office - glaspartier, skjutdörrar och portaler

Easy Office – Innovativt system bestående av glaspartier, skjutdörrar och portaler.

New Protect - säkerhetsklassat träglasparti

New Protect – Träglasparti i säkerhetsklass upp till RC5*

Silence – Ljudreducerande system bestående av glaspartier, skjutdörrar och portaler.

Silence InWall

Silence InWall® – den optimala infällda skjutdörrslösningen

Silence Cube – Tysta rum för öppna kontorslandskap