Våra dörrmiljöer

Varje dag rör vi oss i många olika rum. Vart och ett med sin egen uppgift. En del för gemenskap, andra för arbete eller avskildhet. Med dörren kan vi både öppna och sluta rummet. Vi kan antingen släppa in eller stänga ute besökare, ljud och ljus. Ofta ska dörren dessutom fungera som skydd mot brand, värme, kyla, smuts, åverkan och ibland även mot inbrott. Men dörren har också en viktig uppgift i rummets totala gestaltning, både som element i en interiör eller fasad och som introduktion till angränsande miljöer.

Vår idé är att tillhandahålla innerdörrar som möter de exklusiva kraven som finns i varje rum och miljö. Naturligtvis kan våra massiva innerdörrar monteras i nästan alla miljöer men vi vill här visa på några dörrmiljöer där våra dörrar lämpar sig extra bra och där vi under åren har utvecklat olika lösningar.

Skolor och förskolor

Vi kan erbjuda klämfria lister på dörrar med brand EI30 och ljud upptill 35db vilket är ett krav i miljöer där barn kan vistas. I de fall dörren har andra krav som inte är förenliga kan det lösas med utanpåliggande klämskydd.

Hotell

I hotellmiljö är det vanligt med anpassade hotellås, vi erbjuder dörrar  som är typgodkända i EI30 och upptill 40dB med den beslagningen. Många gånger är ju önskemålen på dörrbladen speciella ur designsynpunkt och vi har stor vana av anpassning efter önskemål.  Vi finns idag på många hotell med både dörrar och andra produkter.

 

Omvårdnad som sjukhus, tandläkare och veterinärstationer

Sjukhus och SSC går bra ihop på många sätt. Våra patientrumsdörrar med insynsluckor, med och utan stålkarm är några specialitéer. Våra dörrar med tex. överlimmade kantlister av trä, vår anpassningsförmåga gällande beslagning som påkörningskydd, sparkskydd etc är några saker vi är kända för. Våra dörrar  behöver inga extra förstärkningar för tex. dörrstängare, det är standard på SSC dörren.

Kriminalvård

Celldörrar i trä låter omöjligt men det har vi utvecklat tillsammans med Kriminalvården. De finns i 2 modeller idag men de anpassas ofta efter aktuell dörrmiljö. En Lätt celldörr kan också erbjudas när enklare krav föreligger.

Bostad

Som enda tillverkare i Norden kan vi erbjuda säkerhetsdörrar med träkarm upptill MK3/ RC3 i kombination med brand och ljudkrav. För att uppfylla säkerhetskravet måste de utföras med vår typgodkända beslagning.(se produktblad för mer information)

Kontor

Tillsammans med Sveriges bredaste sortiment av glaspartier kan vi naturligtvis erbjuda dörrar till kontoret. Anpassade glasöppningar, dolda gångjärn. Livande  dörrblad med dold karm är exempel på lösningar vi tillverkar.