SOLID Brand

På denna sida vill vi belysa vad som krävs för att våra massiva glaspartier ska uppfylla brandkrav.

För övrig information om massiva träglaspartier och dörrar i Solidserien återgå till Glaspartier & skjutdörrar.

Vi erbjuder brandklassade partier i trä för högt ställda krav och lång livslängd. Våra SOLID Brand glaspartier kan erbjudas med brandklass enligt våra typintyg (SSC Protect). Partierna för EI60 får något kraftigare profiler eftersom det krävs för att klara de höga kraven. I vissa fall kan avsteg göras i tillverkningen i samråd med beställare eller brandkonsult.

Skapa unika miljöer

Mikael Lind

Vill du veta mer om SOLID Brand?

Vi berättar gärna mer för dig.

Mikael Lind