SOLID Brand

SOLID Brand

På denna sida vill vi belysa vad som krävs för att våra massiva glaspartier ska uppfylla brandkrav. För övrig information om massiva träglaspartier och dörrar i Solidserien återgå till Glaspartier & skjutdörrar.

Vi erbjuder brandklassade partier i trä för högt ställda krav och lång livslängd. Våra SOLID Brand glaspartier kan erbjudas med brandklass enligt våra typintyg (SSC Protect). Partierna för EI60 får något kraftigare profiler eftersom det krävs för att klara de höga kraven. I vissa fall kan avsteg göras i tillverkningen i samråd med beställare eller brandkonsult.

Utföranden som klarar kraven

SOLID Brand har vid brandklass E15, EI15, E30, EI30 standarddimension 42×92, 118 eller 147mm. Standarddimension vid brandklass E60, EI60 är 60 x 118mm. Finns behov av att göra avsteg från storlekar inom de givna förutsättningarna i typintyget kan detta göras i samråd med beställare eller brandkonsult.

Testade glas som svarar upp mot behoven

För alla våra brandklassade glaspartier inom SOLID Brand gäller våra testade glas för E15, EI15, E30, EW30, EI30 och EI60 med en max glasstorlek på 1200×2600 mm.

Prestanda som märks

SOLID Brand är ett tryggt val. Varje brandklassat parti märks upp med typgodkännande. Om typgodkännande saknas eller ej kan uppfyllas märks dessa med grundkonstruktionens prestanda.

Vill du veta mer om SOLID Brand?

Vi berättar gärna mer för dig.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.