LEX 70 SAX

På www.midmade.se kan du läsa mer om produkten.