LEX 30/60/70

På www.midmade.se kan du läsa mer om produkten.