Smart och flexibelt system för kreativa arkitekter

Easy Office är samlingsnamnet för ett nytt och innovativt system bestående av glaspartier, skjutdörrar och portaler till kontor, skolor och sjukhus. Variationsrikedomen är närmast obegränsad, smarta estetiska lösningar som medför snyggare design funktion samt effektivare installationer kännetecknar det nya systemet.

Smart integration av glaspartier

Smart integration mellan olika glas- och dörrpartier ger möjligheter att skapa unika och stilrena portaler fullt integrerade i varandra utan att några onödiga täcklister behövs.

Demonterbara täcksidor för portaler

Easy Offices portaler har utrustats med demonterbara täckskivor vilket gör att man nu kan öppna upp en monterad karm flera gånger utan risk för att tillfoga skador på täckskivorna t ex när man någon gång behöver komplettera med fler anslutningar.

Förenklad montering

Då det ofta finns behov av genomföringar från tak till elzoner i objekten har alla partier helt öppna överstycken vilket möjliggör snabbare montage. Dessutom minskar kravet på exakt position vilket förenklar montaget.

Klämfria skjutdörrar

Alla skjutdörrarna har begåvats med klämfria handtag och extra mjuk öppna/stäng-lösning för funktionshindrade. Självklart är dörrarna också takupphängda för tröskelfritt golv. Styrpinne och knäckskydd säkerställer att skjutdörren bibehåller en smidig gång i många år.

Tyst, tröskellöst och tätt

Alla skjutdörrar i Easy Office-serien utrustas med en magnetisk dörrhållare som effektivt stänger igen dörren och håller den på plats. Dessutom har skjutdörrarna en ljudisoleringslist som automatiskt fälls ner när dörren stängs vilket gör att man får effektiv ljudreducering utan tröskel.

Enkel anslutning av stickvägg

Differenser vid långa väggsektioner kan skapa merarbete och sämre slutresultat. Våra portaler är både bredare och har ett större djup vilket ger hög tolerans för en perfekt anslutning av stickvägg.

Trä och teknik i samverkan

Alla slagdörrar kan förses med elslutbleck infrästa med hög precision i karmen.

Vill du veta mer om Easy Office?

Vi berättar gärna mer för dig.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    » Ladda ner

    Produktserien Easy Office kan erhållas som en FSC-produkt om så önskas. De finns godkända i Byggvarubedömningen, Sunda hus och Basta. Arbetar ni med LEED och BREEAM klassning innebär detta att högsta nivåerna kan uppnås.