Organisation

Organisation som ger dig råd

SSC samlar allt kunnande under ett tak. Rådgivning, försäljning, projekt- och produktionsstyrning. Det innebär att du kan få tillgång till SSC:s samlade kompetens genom en enda kontakt, och att vi kan erbjuda en unik samordning mellan produktion och leverans av olika snickerier till ett byggprojekt.

Tillverkningen sker i våra sju fabriker med modern och specialiserad tillverkningsteknik. Projektering och entreprenader utförs av vårt numera renodlade entreprenadbolag. Detta helhetsgrepp innebär att du slipper fördyrande mellanhänder, och kan vara trygg med att ingenting faller mellan stolarna. SSC är känd för sin kompetens, sitt engagemang och högsta möjliga servicegrad. Det är ett rykte vi är stolta över och värnar om.

SSC startades och etablerades 1959 av ett antal snickerier som bildade en ekonomisk förening (som idag är moderföretaget SSC Skellefteå Snickericentral Ekonomiska Förening) för gemensam försäljning under eget varumärke. Sedan 1997 drivs all verksamhet i det helägda dotterbolaget SSC Skellefteå AB.