Kvalitet

  • Kundens behov och krav är grunden för vår verksamhet.
  • Alla som kontaktar oss ska bli trevligt och professionellt bemötta.
  • Genom kunnig personal och med bra rutiner ska vi leverera rätt produkt i rätt tid.

 

ISO Certifikat (PDF)

 

kvalitetspolicy