Sveriges största fängelse väljer celldörrar från SSC

Sveriges största fängelse väljer celldörrar från SSC 1

– Framförallt bidrar träet till en betydligt mjukare och mänskligare miljö, utan att ge avkall på säkerheten, säger Kriminalvårdens projektledare Leif Bäckström, som varit med i utvecklingsarbetet kring den speciella celldörren.

Nära 10 års samarbete mellan SSC och Kriminalvården ligger bakom. Det började i mitten på 90-talet med att Kriminalvården sökte häktes- och celldörrar som bättre klarade ljudkraven än de befintliga ståldörrarna. Med
det följde även höga brandkrav och krav på utbrottssäkerhet.

– En celldörr måste av förklarliga skäl vara i princip omöjlig att forcera. Därför har vi utfört en mängd tester med stora både hydrauliska och mekaniska belastningar, säger SSC:s projektledare Bosse Nyström.

Det lyckade resultatet innebar att SSC:s fick fördjupat förtroende från Kriminalvården. Idag finns celldörrarna i en stor del av landets häkten och fängelser.

– SSC:s intresse och engagemang att hela tiden utveckla har varit värdefullt. De har varit lika mycket en kunskaps- som produktleverantör, säger Kriminalvårdens Leif Bäckström.

I Salbergas fall utnyttjas både SSC:s spets och bredd. Utöver de 330 celldörrarna levererar företaget nära 700 s k klimatfönster plus 664 vanliga massiva innerdörrar till anstaltens kontorsdelar och övriga utrymmen.

Förutom att uppfylla specifika produktkrav syns också positiva tendenser när det gäller Kriminalvårdens strävan att skapa bättre arbets- och fångvårdsmiljö på anstalterna.

– Ja, det finns helt klart ett samband mellan bra miljö och minskad skadegörelse. SSC är med sina produkter och sitt kunnande med och bidrar till detta, avslutar Leif Bäckström på Kriminalvården.