SSC leverantör till prisvinnande norskt byggprojekt

Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien

Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien

– Det är förstås jättekul att få vara med i prisbelönta sammanhang. Något som också inspirerade i det här projektet var att vi fick utnyttja flera delar av vår unika bredd och därigenom underlätta för kunden. Genom att vi kan bidra med fler saker kan vi ta ett större ansvar, säger Magnus Lindgren, säljare på SSC.

Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien

Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien

Ansvar hand i hand med nytänkande är något som präglat Gyldendalprojektet. Fastigheten övertogs av förlaget redan 1912. Av kulturmässiga skäl skulle därför husets exteriör behållas intakt. På insidan däremot har det varken sparats på krut eller nya idéer.

– Gyldendal-huset är unikt av flera anledningar. Inte minst tack vare projektets arkitekt Sverre Fehn som är en av de mest kända både i Norge och Skandinavien. Arkitektoniskt sett är det centrala rummet i fastigheten, ett sk atrium, det mest spektakulära med full takhöjd längs alla fem etager och längst upp en stor öppning med mycket ljusinsläpp, säger Magnus.

Insläpp på olika sätt är också synonymt med funktionerna hos de produkter som SSC levererat, eftersom det handlat om såväl ytter- och innerdörrar som glaspartier. Och i flera avseenden har det rört sig om lite speciella lösningar:

– Ja, när det gäller de 100-talet invändiga dörrarna så är de ekfanerade och laminatbeklädda, i vissa fall har även ekpanel använts. Ek, massiv sådan med kraftiga profiler, är också huvudbeståndsdelen i de glaspartier vi levererat. Brand- och ljudkraven har varit höga, precis som den generella kvalitetsnivån. Sammantaget är Gyldendal ännu en fin och spännande referens för oss på SSC, avslutar Magnus.