Medlemsföretaget SSC Klingan lanserar film om företaget


 

Nu lanserar SSC Klingan en film för att lyfta sitt arbetsgivarvarumärke. Anledning är att man vill öka kännedom och intresse bland presumtiva medarbetare. Fokus har legat på att synliggöra företagets värdegrund och det engagemang som genomsyrar företaget.

Staffan Hällgren, VD på SSC Klingan berättar: – Vi har världens bästa personal. Alla med hjärtat på rätt ställe. Vi vill synliggöra den respekt som alla här känner för de högkvalitativa snickeriarbeten som görs och den samhörighet som finns inom företaget.

– Dessutom vill vi få lyfta vår värdegrund och de höga ambitioner vi har att skapa verkligt kundvärde och på så sätt attrahera framtida medarbetare som vill bli en del av något större, avslutar Staffan.