Den första november skärps lagen om brandklassade fönster. På SSC är vi redo – gånger tre.

Den första november skärps lagen om brandklassade fönster. På SSC är vi redo – gånger tre. 1

Den 1 November 2019 skärper EU lagen om brandklassade fönster och det blir lagkrav på att brandegenskaperna för öppningsbara fönsterprodukter ska redovisas genom CE-märkning.

Alla brandklassade fönster har egenskaper som bidrar till att stoppa eller hämma en brand så att nödutgångar och utrymningsvägar hålls fria så länge som möjligt. Regelverket för var brandklassade fönster behövs föreskrivs av Boverkets Byggregler (BBR). Det är byggherrens ansvar att se till att dessa regler efterföljs.

Under två år har ett utvecklingsarbete pågått vilket resulterat i att tre produktfamiljer blivit brandklassade enligt CE-märkningens högt ställda krav och regler. Kravet innebär också att hela produktionsprocessen årligen ska valideras av tredje part. Nu kan vi stolt erbjuda marknadens bredaste sortiment av brandklassade fönster.

För mer information kontakta någon av våra säljare på Fönster eller läs mer på sscgroup.se/produkter/fonster.