”Vi har gått från ett lokalt till ett nordiskt perspektiv”

”Det började år 1904 i Kåge, knappa två mil härifrån”, säger delägaren och VD:n Staffan Hällgren och pekar norrut där han står i fabriken som utökades med 700 kvadratmeter så sent som våren 2012. ”Då startade Grönlunds Orgelfabrik som även tillverkade stolar och sittbänkar för orglarna.” Staffan berättar om hur utbudet av snickerier växte i skuggan av två världskrig till att omfatta allt från gungstolar till fönster. Det gällde att lyssna till vad marknaden ville ha och kunna leverera till rätt kvalitet och rätt pris. Från lokalt till nordiskt perspektiv ”Ett varumärke som byggts upp under så lång tid är…

”Det började år 1904 i Kåge, knappa två mil härifrån”, säger delägaren och VD:n Staffan Hällgren och pekar norrut där han står i fabriken som utökades med 700 kvadratmeter så sent som våren 2012. ”Då startade Grönlunds Orgelfabrik som även tillverkade stolar och sittbänkar för orglarna.”

Staffan berättar om hur utbudet av snickerier växte i skuggan av två världskrig till att omfatta allt från gungstolar till fönster. Det gällde att lyssna till vad marknaden ville ha och kunna leverera till rätt kvalitet och rätt pris.

Från lokalt till nordiskt perspektiv

”Ett varumärke som byggts upp under så lång tid är en enorm tillgång. I vår bransch vet de allra flesta att SSC står för en ledande kunskap och kvalitet. Samtidigt är vi alla med och förvaltar det, alla bolag och alla medarbetare. Och varenda leverans, telefonsamtal och möte med kunden påverkar bilden av SSC. Kunderna äger varumärket men det är vi och allt vi gör som formar det”, säger Staffan vilket avslöjar att den forne montören idag också är lite av en marknadsstrateg.

”Det har att göra med att även vi som producentföretag jobbar allt närmare kunderna. Alla våra produkter specialtillverkas för kontor, skolor, sjukhus m.m. Det gör att vår kunskap behövs från början för att lösa alla detaljer. Därför har vi regelbunden kontakt med både säljbolagets säljare och kalkylatorer, montagebolagets projektledare och montörer och projektens arkitekter. Och inte minst mot kund påverkar våra råd och vår kunskap bilden av både Klingan och SSC.”

Välklingande namn, tidiga exportörer

Bilden är en sak, men var kommer namnet Klingan ifrån? För att utröna detta får vi gå tillbaks till början av 70-talet, då den dåvarande ägaren Hugo Gustafsson på sin ålders höst började se sig om efter köpare. Valet föll på de företagande bröderna Klingstedt som bolagiserade verksamheten under namnet Klingan AB.

”60- och 70-talen var dramatiska för företaget och SSC på flera sätt. Till exempel 1964 ödelades Klingans verksamhet av en totalbrand. I övrigt präglades mycket av tillväxt inte minst tack vare miljonprogrammen, det byggdes som aldrig förr. 70-, 80- och 90-talets konjunktursvängningar gjorde att SSC tidigt började se sig efter nya marknader ute i Europa och Japan. Det drivet har förstås varit en stor tillgång och ibland helt avgörande både för vår och SSC:s fortsatta utveckling”, berättar Staffan.

Imponerande utveckling

Han själv kom till företaget 1996 med bland annat en bakgrund som entreprenör och allt eftersom väcktes intresset för företagande på nytt. Han avsatte mycket tid för Klingans visioner vilket mynnade ut i ett majoritetsövertagande av ägandet 2002. Resan kompletterades med ett nytt kompanjonskap 2005 då Fredrik Nystedt blev ny delägare, och på den vägen är det fortfarande idag.

”Det har hänt mycket för oss de senaste 10 åren. Vi har investerat stort i ny teknik och infört arbetssätt vilket ökat effektiviteten betydligt. Även när det gäller produkternas prestanda har vi gått fram starkt. Och inte minst kan vi glädjas åt en nära nog tiodubbling av omsättningen”, säger Staffan stolt.

Full fart framåt

I april 2012 kom senaste konkreta beviset på tillväxten då man invigde den 700 kvadratmeter stora utbyggnaden av lokalerna ute på Hedensbyn i Skellefteå. På ett symboliskt plan kan man säga att invigningen även manifesterade de senaste maskininvesteringarna och en genomförd lean-utbildning.

”Lean-arbetet har gett oss en fantastisk ordning och reda på alla plan. När det gäller de senaste maskinerna är syftet att bli ännu flexiblare och effektivare i tillverkningen.”

”Beträffande produkterna så bedriver vi ju en kontinuerlig utveckling för ännu bättre – och ännu mer unika – egenskaper och prestanda, något som syns i allt från patentansökningar till brandprovningar. Vi trivs i med här tillståndet av tillväxt, därför känns det viktigt att hålla farten uppe med ett ständigt förbättringsarbete”, avslutar Staffan Hällgren.

anders@cco.se