“Vi har gått fra et lokalt til et nordisk perspektiv”

"Det begynte i 1904 i Kåge, under to mil herfra," sier deleier og konsernsjef Staffan Hällgren og peker nordover der han står i fabrikken som ble utvidet med 700 kvadratmeter så sent som våren 2012. "Da startet Grönlunds Orgelfabrik som også produserte stoler og benker for orglene." Staffan forteller om hvordan omfanget av snekkerarbeid vokste i skyggen av to verdenskriger til å omfatte alt fra gyngestoler til vinduer. Det galt å lytte til hva markedet ville ha og kunne levere med riktig kvalitet og til riktig pris. Fra lokalt til nordisk perspektiv "Ja egentlig styrer de samme markedslovene i dag,…

“Det begynte i 1904 i Kåge, under to mil herfra,” sier deleier og konsernsjef Staffan Hällgren og peker nordover der han står i fabrikken som ble utvidet med 700 kvadratmeter så sent som våren 2012. “Da startet Grönlunds Orgelfabrik som også produserte stoler og benker for orglene.”

Staffan forteller om hvordan omfanget av snekkerarbeid vokste i skyggen av to verdenskriger til å omfatte alt fra gyngestoler til vinduer. Det galt å lytte til hva markedet ville ha og kunne levere med riktig kvalitet og til riktig pris.

Fra lokalt til nordisk perspektiv

“Ja egentlig styrer de samme markedslovene i dag, og vi møter behovene med vår erfaring og yrkesstolthet,” sier Staffan og vinker til en lastebilsjåfør som laster en forsendelse glass- og entrépartier til et stort byggeprosjekt i Stockholm. “Forskjellen er ikke minst i selve markedet. Da var det mest lokale kunder. I dag er hele Nordens objektsmarked SSCs hjemmebane.”

SSC ja. Klingan har vært en del av denne unike samarbeidsmodellen helt siden starten i 1959, og før det en viktig pådriver. De har alltid vært aktive, og innsikten om den opparbeidede verdien til SSC-varemerket er merkbar.

Bevisst varemerkebygging

“Et varemerke som bygges opp i løpet av så lang tid, er en betydelig ressurs. I denne bransjen vet de aller fleste at SSC er ledende når det gjelder kunnskap og kvalitet. Samtidig er vi alle med på å forvalte det – alle selskapene og alle medarbeiderne. Og hver levering, hver telefonsamtale og hvert møte med kunden påvirker bildet av SSC. Kundene eier varemerket, men det er vi og det vi gjør som former det,” sier Staffan, noe som avslører at den tidligere montøren i dag også er god innenfor markedsstrategi.

“Det handler også om at selv om vi er en produksjonsbedrift, så arbeider vi stadig nærmere kundene. Alle produktene våre spesialproduseres for kontorer, skoler, sykehus m.m. Det gjør at kunnskapen vi besitter, er nødvendig fra begynnelsen for å løse alle detaljer ved et prosjekt. Derfor har vi regelmessig kontakt med både selgerne og analytikerne i salgsavdelingen, prosjektlederne og montørene i monteringsavdelingen og arkitektene på prosjektet. Og ikke minst overfor kunden påvirker de rådene og den kunnskapen vi viser, det bildet de har av både Klingan og SSC.”

Velklingende navn, tidlige eksportører

Bildet er én sak, men hvor kommer navnet Klingan fra? For å finne ut av det må vi gå tilbake til begynnelsen av 70-tallet, da den daværende eieren Hugo Gustafsson på sine eldre dager begynte å se seg om etter kjøpere. Valget falt på de foretaksomme brødrene Klingstedt som børsnoterte virksomheten under navnet Klingan AB.

“60- og 70-tallet var dramatiske for bedriften og SSC på flere måter. I 1964 ble for eksempel Klingans virksomhet ødelagt i en storbrann. I tillegg var disse årene preget av vekst, ikke minst takket være millionprogrammer. Det ble bygget som aldri før. 70-, 80- og 90-tallets konjunktursvingninger gjorde at SSC tidlig begynte å se seg om etter nye markeder ute i Europa og Japan. Dette har selvfølgelig vært svært viktig, og noen ganger helt avgjørende både for vår og SSCs kontinuerlige utvikling,” forteller Staffan.

Imponerende utvikling

Han selv kom til selskapet i 1996 med blant annet en bakgrunn som entreprenør og etter hvert ble interessen vekket på nytt. Han brukte mye tid på Klingans visjoner, noe som førte til en majoritetsovertakelse av eierskapet i 2002. Reisen ble fullført med et nytt samarbeid i 2005 da Fredrik Nystedt ble ny deleier, og det er her vi er i dag.

“Det har skjedd mye for oss de siste 10 årene. Vi har investert mye i ny teknologi og innført arbeidsmetoder som har økt effektiviteten betydelig. Også når det gjelder produktenes ytelse har vi hatt stor fremgang. Og ikke minst kan vi glede oss over en nesten tidobling av omsetningen,” sier Staffan stolt.

Full fart fremover

I april 2012 kom det nyeste, konkrete beviset på veksten da vi innvidde den 700 kvadratmeter store utvidelsen av lokalene på Hedensbyn i Skellefteå. Symbolsk sett kan man si at innvielsen også manifesterte de nyeste maskininvesteringene og en gjennomført lean-opplæring.

“Lean-arbeidet har gitt oss en fantastisk orden og system på alle plan. Når det gjelder de nyeste maskinene, så er formålet å bli enda mer fleksibel og mer effektiv i produksjonen.”

“Når det gjelder produktene, så har vi en kontinuerlig utvikling for enda bedre – og enda mer unike – egenskaper og ytelse, noe som er tydelig i alt fra patentsøknader til brannøvelser. Vi trives med denne veksten, derfor er det viktig å holde dampen oppe med kontinuerlig forbedringsarbeid,” avslutter Staffan Hällgren.

anders@cco.se