Unikt lagtänkande viktig faktor bakom SSCs rekordresultat

Både den egna vinstutvecklingen och försprånget gentemot branschkollegorna håller i sig efter första kvartalet 2006. – Det känns naturligtvis väldigt positivt, säger SSCs VD Peter Forsséll. – Det innebär att vi kommer att öka personalstyrkan med 10 % i höst. Men jag är inte förvånad eftersom det är ett målmedvetet arbete som nu bär frukt. En viktig del är SSCs förmåga att bli anlitade i stora, prestigefyllda projekt. Turning Torso, nya svenska ambassaden i USA och norska universitetssjukhuset St Olavs är exempel där SSC haft nyckelroller. – Självklart gör den här typen av meriter oss intressantare och attraktivare på marknaden,…

SSC-gruppen - Ett vinnande team
SSC-gruppen – Ett vinnande team

Både den egna vinstutvecklingen och försprånget gentemot branschkollegorna håller i sig efter första kvartalet 2006.
– Det känns naturligtvis väldigt positivt, säger SSCs VD Peter Forsséll. – Det innebär att vi kommer att öka personalstyrkan med 10 % i höst. Men jag är inte förvånad eftersom det är ett målmedvetet arbete som nu bär frukt.

En viktig del är SSCs förmåga att bli anlitade i stora, prestigefyllda projekt. Turning Torso, nya svenska ambassaden i USA och norska universitetssjukhuset St Olavs är exempel där SSC haft nyckelroller.
– Självklart gör den här typen av meriter oss intressantare och attraktivare på marknaden, säger Peter Forsséll.

I dagsläget är man 11 fabriker som samlas under det gemensamma varumärket SSC.
– Det är ett närmast unikt lagtänkande inom vår bransch, och ger våra kunder tillgång till en betydligt större bredd av produkter och kompetens, säger Peter Forsséll.

SSC har också lyckats förena utveckling och tradition på ett speciellt sätt. – Vi jobbar väldigt systematiskt med allt från kvalitetssäkring till kompetensutveckling. Samtidigt har vi en utpräglad hantverksmässig förankring med enormt skickliga och yrkesstolta medarbetare, säger Forsséll.

Han menar också att SSCs norrländska hemvist ger fördelar: – Vi norrlänningar förknippas med viktiga grundvärden som stabilitet och pålitlighet. Vi ägnar mer energi åt att lyssna och handla än att prata. Det har definitivt lönat sig för oss, avslutar Peter Forsséll.

anders@cco.se