Sveriges tystaste hus med fönster från SSC

Det tysta huset, med 153 lägenheter, som byggs och förvaltas av Anders Bodin Fastigheter, ligger intill den hårt trafikerade Dalagatan alldeles i närheten av Sabbatsbergs sjukhus. Ett typexempel på den förtätning av bostäder som pågår i Stockholms innerstad. Det största problemet när man bygger nya bostäder i de centrala delarna av Stockholm är den höga ljudnivån från trafiken. – Vår ambition är att skapa en boendemiljö där man kan njuta av storstaden utan att störas av den, säger Sören Haraldsson. Anders Bodin Fastigheter har därför lagt ner mycket möda på att skapa ett tyst hus. – De trä/aluminiumfönster som vi…

Det tysta huset, med 153 lägenheter, som byggs och förvaltas av Anders Bodin Fastigheter, ligger intill den hårt trafikerade Dalagatan alldeles i närheten av Sabbatsbergs sjukhus. Ett typexempel på den förtätning av bostäder som pågår i Stockholms innerstad.

Det största problemet när man bygger nya bostäder i de centrala delarna av Stockholm är den höga ljudnivån från trafiken.
– Vår ambition är att skapa en boendemiljö där man kan njuta av storstaden utan att störas av den, säger Sören Haraldsson.

Anders Bodin Fastigheter har därför lagt ner mycket möda på att skapa ett tyst hus.
– De trä/aluminiumfönster som vi levererat till Loka Brunn har ett tjockare glas än ett vanligt treglasfönster och det är även ett större avstånd mellan glasen, berättar Ulf Rosenius, säljare vid SSC Skellefteå och inflikar att vad det hela handlar om är att bryta sinuskurvan så effektivt som möjligt.

De 1 000 fönstren har producerats av Snidex AB i Burträsk.
– Vi har lång erfarenhet av att tillverka fönster som klarar en hög ljud-nivå utifrån. Bland annat sitter våra fönster intill ett flertal helikopter-plattor på sjukhus och de används även till exempel på Arlanda flygplats, berättar Lars-Gunnar Marklund, vd vid Snidex.
– Vi har använt SSC:s fönster på ett flertal av våra andra fastigheter och vet därför att det håller en hög kvalitet, säger Sören Haraldsson.

Ett riktigt föredöme

Ljudklass A innebär åtta decibel tystare inomhusmiljö än den som Boverket kräver som minimistandard.
– 1994 var vi först i Sverige med att bygga hyreshus som klarade ljudklass B och nu är vi först med att bygga ett hus där de flesta av lägenheterna klarar ljudklass A, berättar Sören Haraldsson.

Förutom valet av de ljudisolerande fönstren har Anders Bodin Fastigheter även lagt in extra ljudisolering mellan lägenheterna och försökt reducera antalet bärande väggar.
– Genom att ha en mycket tung bärande yttervägg i betong har vi kunnat minska ner på antalet bärande innerväggar, berättar Sören Haraldsson.
Vidare har de placerat hissen mitt i trapphuset och i lägenheterna ligger bara hallar och badrum mot trapphuset.
– Anders Bodin Fastigheter är ett föredöme när det gäller att välja material med hög kvalitet, konstaterar Ulf Rosenius.
– Eftersom vi också ska förvalta huset har vi ett långsiktigt tänkande som gör att kostnaderna för drift och underhåll på sikt blir lägre, inflikar Sören Haraldsson.

De första hyresgästerna flyttade in i hyreshuset i kvarteret Loka brunn i augusti och i januari ska alla lägenheter ha tagits i bruk.

anders@cco.se