Sveriges största fängelse väljer celldörrar från SSC

– Framförallt bidrar träet till en betydligt mjukare och mänskligare miljö, utan att ge avkall på säkerheten, säger Kriminalvårdens projektledare Leif Bäckström, som varit med i utvecklingsarbetet kring den speciella celldörren. Nära 10 års samarbete mellan SSC och Kriminalvården ligger bakom. Det började i mitten på 90-talet med att Kriminalvården sökte häktes- och celldörrar som bättre klarade ljudkraven än de befintliga ståldörrarna. Med det följde även höga brandkrav och krav på utbrottssäkerhet. – En celldörr måste av förklarliga skäl vara i princip omöjlig att forcera. Därför har vi utfört en mängd tester med stora både hydrauliska och mekaniska belastningar, säger…

– Framförallt bidrar träet till en betydligt mjukare och mänskligare miljö, utan att ge avkall på säkerheten, säger Kriminalvårdens projektledare Leif Bäckström, som varit med i utvecklingsarbetet kring den speciella celldörren.

Nära 10 års samarbete mellan SSC och Kriminalvården ligger bakom. Det började i mitten på 90-talet med att Kriminalvården sökte häktes- och celldörrar som bättre klarade ljudkraven än de befintliga ståldörrarna. Med
det följde även höga brandkrav och krav på utbrottssäkerhet.

– En celldörr måste av förklarliga skäl vara i princip omöjlig att forcera. Därför har vi utfört en mängd tester med stora både hydrauliska och mekaniska belastningar, säger SSC:s projektledare Bosse Nyström.

Det lyckade resultatet innebar att SSC:s fick fördjupat förtroende från Kriminalvården. Idag finns celldörrarna i en stor del av landets häkten och fängelser.

– SSC:s intresse och engagemang att hela tiden utveckla har varit värdefullt. De har varit lika mycket en kunskaps- som produktleverantör, säger Kriminalvårdens Leif Bäckström.

I Salbergas fall utnyttjas både SSC:s spets och bredd. Utöver de 330 celldörrarna levererar företaget nära 700 s k klimatfönster plus 664 vanliga massiva innerdörrar till anstaltens kontorsdelar och övriga utrymmen.

Förutom att uppfylla specifika produktkrav syns också positiva tendenser när det gäller Kriminalvårdens strävan att skapa bättre arbets- och fångvårdsmiljö på anstalterna.

– Ja, det finns helt klart ett samband mellan bra miljö och minskad skadegörelse. SSC är med sina produkter och sitt kunnande med och bidrar till detta, avslutar Leif Bäckström på Kriminalvården.

anders@cco.se