SSCs miljöcertifiering en trygghet för kunderna

– Det känns väldigt positivt och det visar på handlingskraft när det gäller vårt engagemang och arbete med miljöfrågor. Framförallt ger certifieringen våra kunder en trygghet och visshet om att vi arbetar med och utvecklar våra produkter och tjänster på ett miljövänligt sätt, säger Peter Forsséll, VD på SSC. Certifieringen har dessutom gått snabbt. – Vi inledde arbetet med en miljöutredning i maj 2007. I den ingick att kartlägga företagets miljöpåverkan genom alla processer. Vi har sedan definierat vilka insatser och åtgärder som krävs – med bl a bra input från våra anställda som genomgått en grundläggande miljöutbildning – och…

M320-sve– Det känns väldigt positivt och det visar på handlingskraft när det gäller vårt engagemang och arbete med miljöfrågor. Framförallt ger certifieringen våra kunder en trygghet och visshet om att vi arbetar med och utvecklar våra produkter och tjänster på ett miljövänligt sätt, säger Peter Forsséll, VD på SSC.

Certifieringen har dessutom gått snabbt.
– Vi inledde arbetet med en miljöutredning i maj 2007. I den ingick att kartlägga företagets miljöpåverkan genom alla processer. Vi har sedan definierat vilka insatser och åtgärder som krävs – med bl a bra input från våra anställda som genomgått en grundläggande miljöutbildning – och gjort upp en detaljerad handlingsplan. Extern revisioner har sedan gjorts dels i augusti samt i mitten av november då vi fick certifikatet säger Malin Eriksson, kvalitets- och miljöansvarig på SSC.
I stort sett allt som påverkar miljön inom SSCs verksamhet omfattas.
– Det handlar till exempel om hur vi tar hand om vårt avfall på bästa sätt. Men också om att minska vår energiförbrukning och resa på miljömässigt klokast sätt, säger Malin Eriksson.

Och naturligtvis inbegrips alla delar av SSC av miljöarbetet.
– En viktig bit är att ge stöd till våra fabriker, och utifrån det agera gemensamt, kraftfullt och målmedvetet. Det vill säga jobba tillsammans med miljön precis som vi gör med alla andra strategiskt viktiga frågor och utmaningar, säger Malin.

Övergripande är miljöarbetet integrerat med kvalitetsarbetet, och inom SSC ser man detta som en viktig styrka.
– Vi ser miljön i mångt och mycket som en kvalitetsaspekt, eftersom våra kunder förväntar sig en hög miljömedvetenhet hos oss. Miljötänkandet finns även representerat i vår egen värdegrund, som visar riktningen för hur vi ska jobba och utvecklas med övriga branschen, näringslivet och samhället. Certifieringen visar att vi kan omsätta ord och visioner till praktisk handling, vilket känns mycket bra, säger SSCs VD Peter Forsséll.

anders@cco.se