SSC visar kunderna vägen genom omfattande turné

– Många känner bara till en eller ett fåtal sidor av oss. För en kund är SSC endast känd som dörrleverantör, för en annan som leverantör av glaspartier, för en tredje inredningar och så vidare, säger Mats Forsberg, säljare på SSC och projektledare för den omfattande kundturnén. Fördelarna med SSCs unikt breda produktprogram blir därför ett viktigt budskap i besöken. Mats Forsberg kommer att visa och berätta med hjälp av ett nytt presentationsmaterial och broschyrer från samtliga produktområden. Kunderna kommer naturligtvis också att kunna ställa frågor. SSCs stora, samlade kunskap och kommer också att lyftas fram. Och vilken nytta den…

– Många känner bara till en eller ett fåtal sidor av oss. För en kund är SSC endast känd som dörrleverantör, för en annan som leverantör av glaspartier, för en tredje inredningar och så vidare, säger Mats Forsberg, säljare på SSC och projektledare för den omfattande kundturnén.

Fördelarna med SSCs unikt breda produktprogram blir därför ett viktigt budskap i besöken. Mats Forsberg kommer att visa och berätta med hjälp av ett nytt presentationsmaterial och broschyrer från samtliga produktområden. Kunderna kommer naturligtvis också att kunna ställa frågor.

SSCs stora, samlade kunskap och kommer också att lyftas fram. Och vilken nytta den kan göra för kunderna.
– Lika unikt som produktbredden är den stora kompetens som finns hos oss under samma tak. Vi kommer att belysa hur vår förmåga att optimera och lösa problem gör det enklare, bättre och mer ekonomiskt för kunderna. Konkret sparar det här tid, arbete och pengar till exempel ute på byggarbetsplatserna, säger Mats Forsberg.

I den feedback som SSC får under turnén hoppas man att få ett antal nya förfrågningar. Samtidigt utgör aktiviteten också en viktig del av den interna kunskapsuppbyggnaden.
– Tack vare vår långa erfarenhet vet vi hur viktigt det är att möta kunderna. Jag kommer att ha med mig en ny kollega vid varje resa för att föra över kunskap till vår hemmaplan. Det blir också ett steg på vägen i utbildningen av nya generationen SSC:are.

Sammanlagt omfattar kundaktiviteten sex veckor och genomförs etappvis under våren, med början vecka 4.
– Det är en rejäl satsning som känns mycket inspirerande. Jag är övertygad om att den kommer att betala sig – inte minst genom både nya och stärkta kundrelationer, säger SSCs Mats Forsberg.

anders@cco.se