SSC växlar upp sin montageverksamhet i nytt, tillväxtinriktat bolag

”För SSC är det här ett viktigt offensivt och strategiskt steg eftersom våra montagetjänster både attraherar våra kunder och särskiljer oss från konkurrenter. Med renodlingen ökar vi både kapaciteten och kompetensen och kan därigenom stärka vår marknadsposition rejält”, säger SSC:s VD Peter Forsséll. SSC har målmedvetet utvecklat montaget av sina produkter till en viktig konkurrensfördel. Marknaden har välkomnat utvecklingen och ser idag inköpen av montage både som en resurs- och tidsbesparande funktion och som garant för slutprodukternas livslängd och kvalitet.SSC och Berglund Bygg har i sammanhanget en gemensam historik, bland annat från samarbeten i prestigeprojekt som Kulturens Hus i Luleå.…

”För SSC är det här ett viktigt offensivt och strategiskt steg eftersom våra montagetjänster både attraherar våra kunder och särskiljer oss från konkurrenter. Med renodlingen ökar vi både kapaciteten och kompetensen och kan därigenom stärka vår marknadsposition rejält”, säger SSC:s VD Peter Forsséll.

SSC har målmedvetet utvecklat montaget av sina produkter till en viktig konkurrensfördel. Marknaden har välkomnat utvecklingen och ser idag inköpen av montage både som en resurs- och tidsbesparande funktion och som garant för slutprodukternas livslängd och kvalitet.SSC och Berglund Bygg har i sammanhanget en gemensam historik, bland annat från samarbeten i prestigeprojekt som Kulturens Hus i Luleå. Med bildandet av det gemensamma entreprenadbolaget förstärker man nu montagefördelarna ytterligare.

”Dels tillför vi kompetens, dels bidrar vi med viktiga kontaktytor och nätverk när det gäller allt från kundanpassad projektledning till att sätta samman riktigt kvalificerade och effektiva specialkompetenser. Dessutom ser vi möjligheter till merförsäljning i form av traditionella byggtjänster”, säger Pär Berglund, VD på Berglund Bygg.

Utgångsläget för det nya montageföretaget är mycket gynnsamt. Nyckelfunktioner som företagsledning och övergripande projektledning är tillsatta med erfarna personer. VD för SSC Entreprenad är Berglund Byggs grundare Kjell Berglund. Övertagande av ett antal personer från SSC:s montageverksamhet gör bolaget fullt fungerande från dag ett. Dessutom finns nära en hel årsproduktion i orderstocken. Merparten av marknaden är koncentrerad till storskaliga byggprojekt i Mälardalen och Stockholmsområdet.

”Med denna bolagsbildning ser vi på Berglund Bygg naturligtvis mycket goda tillväxtmöjligheter, samtidigt som vår kärnverksamhet även i fortsättningen kommer att finnas i Skellefteå med omnejd”, säger Pär Berglund.
”SCC Entreprenads verksamhet omsluter redan från start cirka 30 heltidstjänster. Vår ambition på sikt är att åtminstone fördubbla den siffran, vilket känns mycket spännande och inspirerande”, säger Peter Forsséll.

anders@cco.se