SSC Vännäs Dörr i unikt skolsamarbete

SSC Vännäs Dörr skolsamarbete

År 2000 initierade trä- och metallslöjdläraren vid Vännäsby skola projektet ”Teknik och design” och tog kontakt med SSC Vännäs Dörr för samarbete. Satsningen på Vännäsby skola kom också att ingå i EU-projektet PRIO 1 vars syfte är att öka intresset för företagsamhet och entreprenörskap i Västerbotten.

”Teknik och design” blev i ett mycket lyckat projekt. Eleverna i årskurs 8 gjorde studiebesök på företaget. Därefter började de skissa och sedan ta fram en prototyp på en dörr till sitt klassrum. Det hela genomfördes i tävlingsform där juryn bestod av läraren, eleverna och dörrtillverkaren. Det vinnande bidraget tillverkades av SSC Vännäs Dörr och sattes upp i elevernas klassrum.

Fler ungdomar till träindustrin

Projektet avslutades 2002 men har sedan fortsatt som ordinarie verksamhet. Dörrarna levereras numera som rådörr till skolan och eleverna får själva designa och producera dörren, medan ytbehandlingen sker på dörrfabriken.
– Att vi är med i projektet beror främst på att vi hoppas att det kan locka fler ungdomar till träindustrin, säger Olle Johansson, produktchef vid Vännäs Dörr.

Detta sätt att samarbeta har tidigare nominerats av Svenskt Näringsliv till bästa samarbetsprojekt mellan skola och näringsliv i Västerbotten.
– Tack vare att SSC Vännäs Dörr ställer upp på ett fantastiskt bra sätt för skolan får våra elever mycket kunskap om hela processen bakom tillkomsten av en produkt, avslutar Johan Söderling.

anders@cco.se