SSC Trätrappor utvecklar trappa för flerbostadshus

I oktober 2005 etablerades bolaget Bygg i Trä AB. Sätet finns i Skellefteå och bakom bolaget står fyra företag som alla tillhör pionjärerna i Sverige när det gäller byggande av flervåningshus med trästomme. De fyras gäng är Martinsons Byggsystem AB i Bygdsiljum, Lindbäcks Bygg AB i Piteå , Swelite AB i Rundvik och White Arkitekter AB. Det senaste året har Bygg i Trä arbetat med att ta fram ett gemensamt system för byggande av flervåningshus med trästomme. Resultatet har blivit ett sammanhållet system som innehåller allt från konstruktionsstöd och projektledning till tillverkning och montage. Bygg i Träs byggsystem har även…

I oktober 2005 etablerades bolaget Bygg i Trä AB. Sätet finns i Skellefteå och bakom bolaget står fyra företag som alla tillhör pionjärerna i Sverige när det gäller byggande av flervåningshus med trästomme. De fyras gäng är Martinsons Byggsystem AB i Bygdsiljum, Lindbäcks Bygg AB i Piteå , Swelite AB i Rundvik och White Arkitekter AB.

Det senaste året har Bygg i Trä arbetat med att ta fram ett gemensamt system för byggande av flervåningshus med trästomme. Resultatet har blivit ett sammanhållet system som innehåller allt från konstruktionsstöd och projektledning till tillverkning och montage.

Bygg i Träs byggsystem har även utvecklats för att passa en industriell tillverkningsprocess hos aktuella fabriker. Förutsättningar har skapats för att erbjuda marknaden kundanpassade lösningar till låg kostnad.

Pilotprojekt i Skellefteå

Bygg i Trä arbetar nu hårt på att få till stånd ett pilotprojekt. De har tentaklerna ute i Luleå, Piteå, Umeå och Skellefteå. Mest troligt blir det aktuellt med ett pilotprojekt på Älvsbackaområdet i Skellefteå. Där handlar det om att bygga fyra hus som består av 5-6 våningar. De tänkta beställarna är HSB och Riksbyggen. Förmodligen har Skellefteå kommun klar en detaljplan för området under senhösten 2006 och därefter kan bygget påbörjas.

anders@cco.se