SSC sparar tid och pengar åt kunderna med ny, kvalitetssäkrad mätteknik

  – Det finns alltid problem vid mätningar. På gamla byggnader kan det ibland vara skevt och vint vilket kan leda till att måtten inte alltid blir korrekta. När måtten sen skall översättas till en ritning så finns alltid risk för felkällor. Något som leder till att exempelvis karmar kräver större anpassning på plats när de skall monteras. Med den nya tekniken minimerar vi felrisker och snabbar upp processerna, säger Peter Forsséll, vd för SSC i Skellefteå. Ett aktuellt projekt där SSC använder den nya tekniken är ombyggnationen av Beckombergaskolan i kvarteret Fornvården i Spånga utanför Stockholm. Här ska bl…

137_3755_webb

 

137_3754_webb– Det finns alltid problem vid mätningar. På gamla byggnader kan det ibland vara skevt och vint vilket kan leda till att måtten inte alltid blir korrekta. När måtten sen skall översättas till en ritning så finns alltid risk för felkällor. Något som leder till att exempelvis karmar kräver större anpassning på plats när de skall monteras. Med den nya tekniken minimerar vi felrisker och snabbar upp processerna, säger Peter Forsséll, vd för SSC i Skellefteå.

Ett aktuellt projekt där SSC använder den nya tekniken är ombyggnationen av Beckombergaskolan i kvarteret Fornvården i Spånga utanför Stockholm. Här ska bl a befintliga fönster och portar ersättas med nya fönsterdörrar respektive fönster samt ny tegelbröstning. Tegelbyggnaden, från mitten av 1800-talet, är kultur-minnesskyddad, s.k. q-märkt, vilket ställer höga krav på ombyggnationen. Just denna ombyggnation ingår i en förstudie till ett forskningsprojekt vid Luleå Tekniska Universitet; Flexibel snickeriproduktion.

Vid mätarbetet har alltså SSC valt att använda den nya mätningsutrustningen Proliner® 8 som tillhandahålls av WSP Sverige AB. Tekniken ger exakta mått och samtliga nödvändiga uppgifter för ritningen blir klara på plats. Och fönster- eller dörrkarmar kan tillverkas på fabrik med exakta, individuella mått.

137_3756_webb– Med denna kvalitets-säkrade måttagning, som vi nu utvärderat, kan man spara tid och pengar till en mycket låg kostnad. Och specialsnickerierna, som kräver millimeterprecision för att erbjuda den höga finish som kunderna betalar för och förväntar sig, kan vidga sin kundbas, säger Micael Öhman vid Avdelningen för Träteknologi vid Luleå Tekniska Universitet i Skellefteå.

Men det är inte bara vid ombyggnationer av äldre, K-märkta byggnader som den nya mättekniken kan komma till användning. Även i nybyggda hus kan individuell måttagning spara in tid och pengar vid montering:
– Montageprocessen är själva slutfasen och här finns det tid och pengar att spara. Man minskar avsevärt risken för att producera något som inte passar om man mäter med den utrustning vi utvärderat. Och tekniken gör att det i teorin skulle kunna vara möjligt att börja tillverka snickeriarbetet en halvtimme efter att du gjort uppmätningen, avslutar Micael Öhman.

anders@cco.se