SSC levererar specialinredningar till Göteborgs Stadsbibliotek

Beställare är Kulturförvaltningen inom Göteborgs Stad. Enhetschefen på Stadsbiblioteket, Jill Danielsson, berättar om de höga krav som ställdes på snickerileverantören: – På ett övergripande plan när det gäller en sådan här 1960-talsbyggnad finns viktiga arkitektoniska värden att bevara, vilket naturligtvis även innefattar inredningarna. – Under projektets gång är det också viktigt att kommunikation mellan arkitekten och leverantören fungerar. Inte minst när verkligheten gör sig gällande och kompromisser och modifieringar måste göras. Produkternas slitstyrka och kvalitet har också stor betydelse eftersom ca 4 000 människor besöker Stadsbiblioteket varje dag, säger Jill Danielsson. – SSC är ju dessutom välkända och har många…

Beställare är Kulturförvaltningen inom Göteborgs Stad. Enhetschefen på Stadsbiblioteket, Jill Danielsson, berättar om de höga krav som ställdes på snickerileverantören:

– På ett övergripande plan när det gäller en sådan här 1960-talsbyggnad finns viktiga arkitektoniska värden att bevara, vilket naturligtvis även innefattar inredningarna.

– Under projektets gång är det också viktigt att kommunikation mellan arkitekten och leverantören fungerar. Inte minst när verkligheten gör sig gällande och kompromisser och modifieringar måste göras. Produkternas slitstyrka och kvalitet har också stor betydelse eftersom ca 4 000 människor besöker Stadsbiblioteket varje dag, säger Jill Danielsson.

– SSC är ju dessutom välkända och har många goda referenser, inte minst när det gäller andra biblioteksprojekt, vilket var en trygghet för oss som beställare, påpekar Jill Danielsson.
Hos SSC är man förstås glada över att än en gång ha valts i kulturella sammanhang.

– Det är lika hedrande som inspirerande. Dessutom är det ett projekt där vi får visa upp oss från våra bästa sidor med allt från produktspets och montagekunnande till samordningskompetens, säger Maria Fjellström, säljare på SSC.

anders@cco.se