SSC levererar och monterar för kulturupplevelser

                      – Dörrleveransen utgörs av målade massiva innerdörrar med trä- och stålkarmar och sker under vårvintern, säger Magnus Lindgren, säljare på SSC. Parallellt är SSC alltså på plats med flera montörer som kommer att ha utfört flera tusen monteringstimmar när jobbet är klart i april. – Det är ett stort och inspirerande montageuppdrag. Sammanlagt handlar det om en volym på 1 300 kvadratmeter uppdelade på 1 500 väggelement i 120 olika måttvariationer bara i den stora konsertsalen, säger Einar Söderström, säljare på SSC. Eftersom SSC ofta levererar kundunika, skräddarsydda lösningar…

Provmontering av väggpanelerna
Provmontering av väggpanelerna
Uppsala konsert- och kongresshus
Uppsala konsert- och kongresshus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Dörrleveransen utgörs av målade massiva innerdörrar med trä- och stålkarmar och sker under vårvintern, säger Magnus Lindgren, säljare på SSC.

Parallellt är SSC alltså på plats med flera montörer som kommer att ha utfört flera tusen monteringstimmar när jobbet är klart i april.
– Det är ett stort och inspirerande montageuppdrag. Sammanlagt handlar det om en volym på 1 300 kvadratmeter uppdelade på 1 500 väggelement i 120 olika måttvariationer bara i den stora konsertsalen, säger Einar Söderström, säljare på SSC.

Eftersom SSC ofta levererar kundunika, skräddarsydda lösningar är kompetensen lika hög inom montagetjänsterna som inom SSCs övriga verksamhet. Och allt fler av SSCs kunder upptäcker fördelarna med att köpa hela paketen inklusive montage.
– Dels säkrar det kvaliteten på slutresultatet. Tack vare att vi är specialister på våra produkter minimeras fel och problem både på kort och lång sikt. Dessutom förenklar det för kunderna, vi tar hela ansvaret med koll på alla detaljer från transporter till luftfuktighet vid montaget, säger Einar Söderström.

Den nya kulturarenan invigs senare under 2007. Och som vanligt när nya stora kulturanläggningar byggs är intresset stort.
– Det gör det extra inspirerande för oss. I sådana här stora projekt är det ju på sitt sätt de kommande kulturupplevelserna som är SSCs slutprodukt. Dessutom är det ytterligare en mycket bra referens för oss inom området offentliga byggnader, avslutar en nöjd Einar Söderström.

anders@cco.se