SSC levererar inredning till ny studie om läkande trä

Kan vår hälsa påverkas positivt av att vistas i rum inredda i trä? Just nu pågår en pilotstudie på Skellefteå lasarett där ett patientrum på den ortopediska kliniken inretts med träpaneler och skåpluckor i massiv furu. Tidigare studier indikerar att människor mår bättre i rum som är inredda på ett visst sätt och det ska den nya pilotstudien försöka styrka.

Kan vår hälsa påverkas positivt av att vistas i rum inredda i trä? Just nu pågår en pilotstudie på Skellefteå lasarett där ett patientrum på den ortopediska kliniken inretts med träpaneler och skåpluckor i massiv furu. Tidigare studier indikerar att människor mår bättre i rum som är inredda på ett visst sätt och det ska den nya pilotstudien försöka styrka.

Tesen är att faktorer som utsikt, inredning i trä och gröna växter kan påverka människors hälsa positivt. Därför ska faktorer som upplevd oro, smärta och trötthet mätas hos patienterna under hela vårdtiden. Resultaten kommer därefter att jämföras med patienter som får motsvarande behandling för samma diagnos, men som vistats i ett traditionellt patientrum.

– Vi tycker att det känns spännande att få veta vilken inverkan trä kan ha på patienter. Även om trä inte läker själva sjukdomen så kanske den kan bidra till en lättare eller snabbare tillfrisknandeperiod. Vi har faktiskt redan hunnit få en hel del positiv respons på detta, både från personal på Skellefteå lasarett och från kollegor på kontoret och branschen i stort”, berättar Lars Wiklund säljare på SSC Inredning.

Panelen som kommer användas i projektet är tillverkad av SSC. Den är konstruktionslimmad i tre skikt och har frästa spår i olika djup för att skapa mönster och skuggning som tillsammans bildar formen av ett träd. SSC har även utfört allt montage på kliniken.

Studien genomförs av LTU, Umeå universitet, RISE, IVL Svenska miljöinstitutet och Region Västerbotten i samarbete med SSC, arkitektbyrån TM Konsult och branschorganisationen Svenskt Trä.

anders@cco.se