SSC – expert inom skola och utbildning, vård och omsorg, kriminalvård och anstalt

SSC har byggt upp en imponerande expertis och erfarenhet från projekt inom segmenten skola och utbildning, vård och omsorg och kriminalvården. En expertis som svarar mot de unika behoven inom varje sektor och där SSC inte bara levererat projektanpassade snickerier utan också bidragit med montage i många offentliga projekt.

Skola och utbildning

I en skolmiljö är det av yttersta vikt att skapa en atmosfär som främjar inlärning, stimulerar till nyfikenhet och bidrar till elevernas och personalens trygghet och välbefinnande. Brandsäkerhet och ljudreduktion är två specifika krav i miljöer där barn vistas enligt säkerhetsstandarder och regler. Detta är områden som SSC arbetar med dagligen i sitt sortiment. SSC erbjuder klämfria lister på massiva innerdörrar med brandsäkerhetsklass EI30 och ljudreduktion upp till 38dB vilket är i linje med de kraven för miljöer där barn befinner sig. SSC har även ljudreducerande produkter när det gäller skjutdörrar och glaspartier i massivträ.

SSC använder alltid personsäkra glas. Personsäkra glas syftar till att öka säkerheten för människor i byggnader och offentliga utrymmen. Dessa glas är speciellt utformade för att minimera skaderisken vid eventuella olyckor eller oavsiktliga kollisioner.

Omsorg och vård

I miljöer inom omsorg och vård är lugn och koncentration avgörande. Det är av yttersta vikt att skapa privata och skyddade utrymmen för att främja en trygg och säker miljö. Samtidigt ställs specifika och höga krav på hygien, hållbarhet och funktion såsom ljudreduktion och brandsäkerhet. SSC har etablerat sig som en återkommande partner inom segmentet omsorg och vård tack vare sin förmåga att möta de olika krav och anpassningar som ställs.

Några anpassningar som SSC gjort:

  • Dörrar med brand- och ljudklass i kombination med hygienklassning
  • Dörrsortiment med överlimmade träkantlister av trä
  • Trädörrar med aluminiumkantlister där kantlisterna fungerar som ett skydd mot exempelvis påkörning av sjukhussängar.
Experter inom skola och utbildning, vård och omsorg och kriminalvård.

Kriminalvård och anstalt

Inom kriminalvård och anstalter har SSC visat sin förmåga att tänja gränserna för vad som är möjligt genom att utveckla celldörrar i trä som uppfyller stränga säkerhetskrav. Deras samarbete med Kriminalvården har resulterat i anpassningsbara lösningar som möter specifika behov och miljöer inom anstalter och häkten. SSC:s innovationer inom detta område har inte bara förbättrat säkerheten utan också bidragit till att skapa en mer mjuk och anpassningsbar innemiljö för både personal och intagna. Träbaserade innerdörrar minskar även klimatavtrycket vilket går i linje med dagens fokus på hållbarhet.

Läs mer i vår Skyddshandbok kring personsäkerhet, begrepp och vad vi kan erbjuda när det kommer till klasser och kravställningar.

Fönster på Bostadsmarknaden

SSC har visat på expertis och erfarenhet även när det gäller att leverera fönster och fönsterdörrar till bostadsmarknaden. SSC:s fönster och fönsterdörrar uppfyller alla krav när det kommer till design, värmeisolering, bullerreducering, brand och säkerhet.

Nyfiken på hur SSC kan stödja dig i ditt projekt?

Inom dessa områden har SSC etablerat sig som en återkommande partner tack vare sin förmåga att möta de specifika krav som ställs inom segmenten samt deras förmåga att leverera hållbara och flexibla lösningar.

Vill du veta mer om hur SSC kan stödja dig i ditt projekt ta kontakt med någon av SSC säljare inom det produktområde där du har behov av hjälp eller lämna dina uppgifter här.

anders@cco.se