SSC en av grundarna till viktig träkonferens

– Bland de tyngre projekten kan nämnas förarbeten till Regeringskonferensen 1997 samt det omfattande FOU-programmet Skewood, som säkrat 2 professurer och 15 doktorander vid LTU i Skellefteå och Luleå, säger Sven-Olof Holmström, styrelseordförande i Stiftelsen Träenigheten. Årets upplaga av Träfestivalen har temat ”Träets framtid”. – Tränäringen har upplevt en stark högkonjunktur som ser ut att fortsätta några år. Men med årets Träfestival vill vi se ännu längre in i framtiden, och hur vi aktivt ytterligare kan stärka träets möjligheter såväl ur produkt- som marknadsperspektiv, säger Sven-Olof Holmström. För SSC är Träfestivalen betydelsefull på flera sätt. – Det harmonierar både med…

6356

– Bland de tyngre projekten kan nämnas förarbeten till Regeringskonferensen 1997 samt det omfattande FOU-programmet Skewood, som säkrat 2 professurer och 15 doktorander vid LTU i Skellefteå och Luleå, säger Sven-Olof Holmström, styrelseordförande i Stiftelsen Träenigheten.

Årets upplaga av Träfestivalen har temat ”Träets framtid”.
– Tränäringen har upplevt en stark högkonjunktur som ser ut att fortsätta några år. Men med årets Träfestival vill vi se ännu längre in i framtiden, och hur vi aktivt ytterligare kan stärka träets möjligheter såväl ur produkt- som marknadsperspektiv, säger Sven-Olof Holmström.

För SSC är Träfestivalen betydelsefull på flera sätt.
– Det harmonierar både med vår syn på utveckling och samhällsengagemang. Dels är det viktigt att stärka träföretagens konkurrenskraft generellt. Vi delar också ambitionen att här i vår region skapa Norra Europas centrum för träteknisk forskning och utveckling. Det ger skjuts åt hela vår bygd – och hela Norrland, säger SSCs VD Peter Forsell.

Läs mer om Stiftelsen Träenigheten på www.traenigheten.com

anders@cco.se