SCC Lindvalls tyngste maskininvestering noensinne

"Denne investeringen er kronen på verket for vår produksjon av brann- og lydklassifiserte paneler av den typen vi har levert til prestisjeprosjekter som Stockholm Waterfront. Med den nye 10-tonnsmaskinen tar vi fremfor alt flere skritt fremover når det gjelder profilfresing og akustikkboring" sier Mats Lindvall, adm. dir og eier. Ved siden av den nye NC-maskinen holder foretaket på med å implementere en ny UV-linje som tillegg til den eksisterende sprøyteautomatlinjen. Dette betyr at man kommer til å kunne overflatebehandle både få- og flerstykksvolumer like smidig. Like tydelig er fleksibiliteten hos den heldekkende maskinparken for både platemateriale og heltre, der de…

“Denne investeringen er kronen på verket for vår produksjon av brann- og lydklassifiserte paneler av den typen vi har levert til prestisjeprosjekter som Stockholm Waterfront. Med den nye 10-tonnsmaskinen tar vi fremfor alt flere skritt fremover når det gjelder profilfresing og akustikkboring” sier Mats Lindvall, adm. dir og eier.

Ved siden av den nye NC-maskinen holder foretaket på med å implementere en ny UV-linje som tillegg til den eksisterende sprøyteautomatlinjen. Dette betyr at man kommer til å kunne overflatebehandle både få- og flerstykksvolumer like smidig.

Like tydelig er fleksibiliteten hos den heldekkende maskinparken for både platemateriale og heltre, der de tre NC-maskinene sikrer korte leveringstider og parallellkjøring av flere produkter samtidig. I tillegg har vi innført nye arbeidsmåter som også bidrar til økt kapasitet.

“Vi har flyttet en stor del av det tradisjonelle spesialsnekkerarbeidet til våre forberedere. Ved hjelp av DAK/DAP tegner og konstruerer de og lager ferdige programmer til den NC-maskinen som er best egnet til den aktuelle bearbeidingen. Denne nye arbeidsmåten har muliggjort en volumøkning på 27 prosent de tre siste årene – med samme personalstyrke”, sier Mats Lindvall.

På tross av alle nyinvesteringene verdsetter Mats likevel den samlede kompetansen i foretaket og hele SSC-gruppen mest.

“Kunnskapen er det som gjør oss helt unike – delaktigheten og engasjementet gjennom hele prosessen fra salg til produkter er montert og klart til bruk. Det er ikke minst et bevis at vi har lykkes med å holde vårt årlige vekstmål på 10 prosent over tid. Det føles veldig bra”, avslutter Mats Lindvall.

2480_webb 2242_webb 2249_webb

anders@cco.se