Örebro läns landsting anlitar SSC för prestigeprojekt

Konjunkturkurvan pekar stadigt uppåt, och det visar sig alltså även när det gäller efterfrågan på inredningar. – Det har varit ett väldigt tryck det sista halvåret, särskilt efter nyår, säger Einar Söderström, säljare vid SSC. – Extra roligt är att vi fått komma in i Örebro, där vi inte haft några leveranser tidigare. Det är Universitetssjukhusets intensivvårdsavdelningen som helt ska byggas om invändigt för att få en modern tappning och den senaste tekniken. – Inredningen måste vara högklassig och hållbar i det långa loppet. Kvaliteten är viktigt eftersom slitaget är väldigt stort i den här verksamheten, säger projektledare Håkan Nyström.…

Konjunkturkurvan pekar stadigt uppåt, och det visar sig alltså även när det gäller efterfrågan på inredningar.
– Det har varit ett väldigt tryck det sista halvåret, särskilt efter nyår, säger Einar Söderström, säljare vid SSC.
– Extra roligt är att vi fått komma in i Örebro, där vi inte haft några leveranser tidigare.

Det är Universitetssjukhusets intensivvårdsavdelningen som helt ska byggas om invändigt för att få en modern tappning och den senaste tekniken.
– Inredningen måste vara högklassig och hållbar i det långa loppet. Kvaliteten är viktigt eftersom slitaget är väldigt stort i den här verksamheten, säger projektledare Håkan Nyström.
Han framhåller också vikten av leveranssäkerhet. Att bygga om en så viktig avdelning är ett stort projekt, där ingenting får klicka.

Leveransen från SSC till USÖ sker i mitten av februari. Även till sjukhuset i Lindesberg kommer en mindre leverans att gå.
– Men det riktigt stora värdet för oss är förstås att få komma in på en ny marknad och visa upp vad vi går för, säger Einar Söderström.
Han berättar också att även andra distrikt har aktualiserats under senare tid, till exempel Universitetssjukhuset i Lund.

Uppskattningsvis har SSC:s produktion av främst sjukhusinredning ökat med 30-40 procent sedan 2004.
– Den positiva trenden ser ut att hålla i sig, och under 2006 kommer vi aktivt att bearbeta fler landsting, säger Einar Söderström.

anders@cco.se