Nytt samarbetsavtal öppnar nya dörrar för SSCs fortsatta expansion i Norden

– Ett tungt skäl till att vi vill samarbeta nära SSC är de funnits länge och därför är starka på projektmarknaden. Dessutom är de just nu i en tydlig tillväxtfas som omfattar hela Norden. Här kan vi bistå SSC med ökad produktionskapacitet, säger Greger Edlund-Linder, teknisk produktchef och avtalsansvarig för SSC inom Dooria-koncernen. Fabrikens totala kapacitet uppgår idag till 100 000 dörrar per år vid enskiftsproduktion. Sortimentsmässigt tillverkar man utöver innerdörrar även ytter- och tamburdörrar. Viktig fördel är att man tack vare sin moderna produktionsteknik kan tillhandahålla mycket hög kostnadseffektivitet. – Att vi dessutom känner SSC sen länge möjliggör ett…

Formatering_Dooria_ardal– Ett tungt skäl till att vi vill samarbeta nära SSC är de funnits länge och därför är starka på projektmarknaden. Dessutom är de just nu i en tydlig tillväxtfas som omfattar hela Norden. Här kan vi bistå SSC med ökad produktionskapacitet, säger Greger Edlund-Linder, teknisk produktchef och avtalsansvarig för SSC inom Dooria-koncernen.

Fabrikens totala kapacitet uppgår idag till 100 000 dörrar per år vid enskiftsproduktion. Sortimentsmässigt tillverkar man utöver innerdörrar även ytter- och tamburdörrar. Viktig fördel är att man tack vare sin moderna produktionsteknik kan tillhandahålla mycket hög kostnadseffektivitet.

– Att vi dessutom känner SSC sen länge möjliggör ett smidigt och effektivt samarbete från första stund. Sedan är det förstås väldigt inspirerande ingå ett avtal i en sådan här win win-situation med tydliga fördelar för båda parter, säger Edlund-Linder.

För SSC kunde tidpunkten för avtalet knappast ha varit bättre. Sedan några år finns en uttalat expansiv strategi där man ser hela Norden som sin hemmamarknad.

– Vi har nyligen tecknat ramavtal med flera ledande byggföretag i såväl Danmark som Sverige, plus ett agentavtal i Finland. Den ökade dörrkapaciteten som vi får med detta samarbetsavtal gör att vi kan fortsätta realisera vår tillväxtstrategi. Det känns givetvis mycket bra, säger SSCs VD Peter Forsséll.

anders@cco.se