Nye VD:n ser SSC Trätrappor som mer än en produktleverantör

– Intresset och synen på trappan som betydligt mer än en funktion har de senaste åren genomgått en närmast revolutionerande utveckling. Trappan ses allt mer som en möbel och atmosfärskapare som man därför vill välja med största omsorg. Och ändå är det bara början, potentialen är enorm, säger Urban Malmbom entusiastiskt. Och på tal om entusiasm så märker den som talar med Urban om SSC Trätrappor snabbt att han brinner för Norsjö-företaget. – Det beror på flera saker. Inte minst på ägarförhållandena med ett familjeföretag sedan nästan 85 år tillbaka kombinerat med alla anställdas delägarskap. Det ger en kontinuitet och…

IMG_6130_Urban– Intresset och synen på trappan som betydligt mer än en funktion har de senaste åren genomgått en närmast revolutionerande utveckling. Trappan ses allt mer som en möbel och atmosfärskapare som man därför vill välja med största omsorg. Och ändå är det bara början, potentialen är enorm, säger Urban Malmbom entusiastiskt.

Och på tal om entusiasm så märker den som talar med Urban om SSC Trätrappor snabbt att han brinner för Norsjö-företaget.
– Det beror på flera saker. Inte minst på ägarförhållandena med ett familjeföretag sedan nästan 85 år tillbaka kombinerat med alla anställdas delägarskap. Det ger en kontinuitet och ett engagemang från alla inblandade som är något utöver det vanliga, säger Urban.

– Det lokala ägandet ger en känslomässig knytning till företaget som kommer att bli ett allt viktigare konkurrensmedel. Känslan av att vara delaktig och bidra, förtroendet att komma med egna initiativ och idéer är viktiga drivkrafter för att bli bättre. Teknik och hårdvara kan alltid kopieras, men inte den speciella anda och inställning som finns inom företag som SSC Trätrappor.

Att ägandeformen och andan utgjort ett framgångsrecept råder inget tvivel om. SSC Trätrappor är idag norra Europas största trapptillverkare med en genomsnittlig tillväxtökning på 20% de senaste åren. Därför genomför man 2008 en av de största investeringarna (ca 37 Mkr) i företagets historia för att öka produktionskapaciteten. Samtidigt vill Urban ägna sin ledarroll till att utveckla företaget på flera andra områden:

– Vi måste fortsätta på bred front. Till exempel öka närvaron och bygga ut återförsäljarnätet på marknadssidan. Fokusera på att bli ännu effektivare i vår produktion bl a genom mätbara mål och krav. Trimma vår organisation genom allt från kompetensanalyser till successionsplanering. Det här är bara några exempel. Det finns massor att hugga tag i, vilket känns väldigt kul, säger Urban.

Och både utifrån den egna och kundernas syn på företaget är han övertygad om att SSC Trätrappor kan ta ännu större grepp.
– Vi är redan idag mer än en produktleverantör. Vi levererar dessutom kunskap, nya möjligheter, valfrihet och i slutändan även trivsel och stolthet till människor och deras hem. Det är en guldsits för oss som inspirerar enormt, avslutar Urban Malmbom.

anders@cco.se