Nordisk expansion och interna förändringar inom SSC-gruppen

Nu har SSC även gjort viktiga genombrott i ytterligare två nordiska länder. Detta dels genom ramavtal med två större byggentreprenörer i Danmark, dels ett agentavtal i Finland. Agenten kommer att sälja snickeriprodukter gentemot den finska objektsmarknaden. – Det känns naturligtvis väldigt tillfredställande att vi så snabbt kan komma till skott och etablera oss på allvar i både Danmark och Finland. Det visar att SSC:s varumärke är en stark dörröppnare mot hela Norden-marknaden. Och det visar att vår samverkansmodell som en ekonomisk förening med flera producerande medlemsföretag uppfattas som dynamisk och attraktiv även utanför Sveriges gränser, säger SSC:s VD Peter Forsséll.…

Nu har SSC även gjort viktiga genombrott i ytterligare två nordiska länder. Detta dels genom ramavtal med två större byggentreprenörer i Danmark, dels ett agentavtal i Finland. Agenten kommer att sälja snickeriprodukter gentemot den finska objektsmarknaden.

– Det känns naturligtvis väldigt tillfredställande att vi så snabbt kan komma till skott och etablera oss på allvar i både Danmark och Finland. Det visar att SSC:s varumärke är en stark dörröppnare mot hela Norden-marknaden. Och det visar att vår samverkansmodell som en ekonomisk förening med flera producerande medlemsföretag uppfattas som dynamisk och attraktiv även utanför Sveriges gränser, säger SSC:s VD Peter Forsséll.

Denna dynamik har varit påtaglig inom SSC andra halvan av 00-talet. Bara de 3 senaste åren har 4 nya medlemsföretag anslutit sig och ett lämnat. Till det kan läggas att SSC Trätrappor i Norsjö lämnat in en ansökan till SSC Ekonomisk Förening som innebär att man på sikt kommer att utträda ur föreningen. SSC kommer dock tills vidare att fortsätta att ha hand om försäljningen av trappor.

– Vi respekterar SSC Trätrappors beslut och har påbörjat diskussionerna hur och när utträdet ska genomföras. En viktig styrka i föreningsformen är just frivillighetstanken och flexibiliteten. Det har varit starkt bidragande till att SSC ständigt kunnat anpassa sig och utvecklas under drygt 50 år. Flexibel samverkan är också en av hörnstenarna när vi nu konkretiserar vår strategi och på allvar börjar sudda ut import- och exportbegreppen för SSC i Norden, säger Sven-Olof Holmström, styrelseordförande i SSC.

anders@cco.se