Målmedvetna Malin leder SSCs kvalitets- och miljöarbete

Malin är väl förtrogen med både SSCs affärs- och kvalitetsprocesser. – Mitt examensarbete i min civilingenjörsutbildning var att införa ett system här för att hantera reklamationer. Därefter blev jag projektanställd för att uppgradera affärssystemet och införa ett nytt processinriktat kvalitetssystem. Nu blir min roll att implementera det till fullo och säkerställa att kvalitetssystemet blir en naturlig del av utvecklingen och vardagen på SSC, säger Malin. En viktig strävan inom SSC är nämligen att kvalitetssystemet hela tiden ska överensstämma med rutiner och processer inom verksamheten. Och att när dessa förändras och utvecklas så ska kvalitetsarbetet följa med. – Det här ständigt…

malin_e2Malin är väl förtrogen med både SSCs affärs- och kvalitetsprocesser.
– Mitt examensarbete i min civilingenjörsutbildning var att införa ett system här för att hantera reklamationer. Därefter blev jag projektanställd för att uppgradera affärssystemet och införa ett nytt processinriktat kvalitetssystem. Nu blir min roll att implementera det till fullo och säkerställa att kvalitetssystemet blir en naturlig del av utvecklingen och vardagen på SSC, säger Malin.

En viktig strävan inom SSC är nämligen att kvalitetssystemet hela tiden ska överensstämma med rutiner och processer inom verksamheten. Och att när dessa förändras och utvecklas så ska kvalitetsarbetet följa med.
– Det här ständigt pågående arbetet, och att organisera och strukturera det, är något jag
verkligen gillar, säger Malin med eftertryck.
– Dessutom lär jag känna alla delar inom företaget, från offerthantering till bokslut.

Även när det gäller SSCs miljöarbete så baseras detta på SSCs processer och kundernas krav. Och som ansvarig håller Malin i både takt- och dirigentpinnen för certifieringen enligt ISO 14001.
– Just nu pågår en intern miljöutredning som ska leda fram till en handlingsplan för SSCs miljöarbete. Den första revisionen görs i augusti månad och därefter har vi tre månader på oss för justeringar – och innan årets slut ska SSC vara miljöcertifierat.

Malin är väldigt nöjd med sin nya befattning och sina arbetsuppgifter.
– Jag är jättelycklig över mitt jobb och mitt långsiktiga uppdrag. Jag har tidigare sysslat med många olika saker; konsthantverk, jobbat med handikappomsorg, varit föräldraledig, studerat. Den här fasta utgångspunkten blir en ny spännande fas i mitt liv, avslutar Malin Eriksson.

anders@cco.se