Kraftfull exportsatsning i SSC:s nya organisation

SSC har de senaste åren genomfört en rad kraftfulla satsningar. Ett exempel är det nyligen sjösatta teknikinvesteringsprogrammet. Kraftsamlingen av montageverksamheten i dotterbolaget SSC Entreprenad ett annat. Nu tas ytterligare ett offensivt steg för att skapa tydligare och större kundfördelar. – Med den nya organisationen satsar vi ännu mer på våra exportkunder, inte minst Norge-marknaden. Detta genom att koncentrera exportverksamheten i en helt egen, utökad avdelning. Nytillsatt försäljningschef för avdelningen är Magnus Lindgren, som har mer än 20 års erfarenhet av exportförsäljning, säger VD Peter Forsséll. – Ett annat syfte med den nya organisationen är att optimera produktkunskaperna i säljbolaget. Målet…

SSC har de senaste åren genomfört en rad kraftfulla satsningar. Ett exempel är det nyligen sjösatta teknikinvesteringsprogrammet. Kraftsamlingen av montageverksamheten i dotterbolaget SSC Entreprenad ett annat. Nu tas ytterligare ett offensivt steg för att skapa tydligare och större kundfördelar.

– Med den nya organisationen satsar vi ännu mer på våra exportkunder, inte minst Norge-marknaden. Detta genom att koncentrera exportverksamheten i en helt egen, utökad avdelning. Nytillsatt försäljningschef för avdelningen är Magnus Lindgren, som har mer än 20 års erfarenhet av exportförsäljning, säger VD Peter Forsséll.

– Ett annat syfte med den nya organisationen är att optimera produktkunskaperna i säljbolaget. Målet är att våra kunder ska kunna guidas till alla tjänster och produkter de behöver via så få kontakter som möjligt.

Viktig del är också fokuset på ledarskapsutveckling. Något som i förlängningen innebär att SSC kommer att kunna frigöra mer tid till att hjälpa kunderna att få optimala tjänste- och produktlösningar.

– Med denna organisation får vi tydligare fokus på alla vitala delar av våra verksamheter. Det gör att vi kan jobba ännu närmare våra kunder och bistå med bättre råd och lösningar. Det vill säga fokusera på det som kunderna värderar högst hos oss som objektspecialist, avslutar VD Peter Forsséll.

anders@cco.se