Högtryck i Norsjö

SSC Trätrappors framgångar den senaste tiden beror på flera faktorer. Den satsning som görs på återförsäljare i Sverige och Norge har blivit en framgång. Intresset för exklusiva trappor i nybyggnation och ROT-sektorn syns tydligt i orderboken. En annan bidragande orsak är allt arbete som läggs ner för att serva kunderna. Som ett led i detta arbete satsar vi nu mycket på den nya webben som lanserades strax före sommaren. Nya maskiner SSC Trätrappor kommer att investera i nya CNC-maskiner för att öka kapaciteten och ytterliggare förbättra kvalité och leveranssäkerheten. Trätrappor jobbar hårt med produktionstekniken och försöker hela tiden utveckla nya…

SSC Trätrappors framgångar den senaste tiden beror på flera faktorer. Den satsning som görs på återförsäljare i Sverige och Norge har blivit en framgång. Intresset för exklusiva trappor i nybyggnation och ROT-sektorn syns tydligt i orderboken. En annan bidragande orsak är allt arbete som läggs ner för att serva kunderna. Som ett led i detta arbete satsar
vi nu mycket på den nya webben som lanserades strax före sommaren.

maskin

Nya maskiner

SSC Trätrappor kommer att investera i nya CNC-maskiner för att öka kapaciteten och ytterliggare förbättra kvalité och leveranssäkerheten. Trätrappor jobbar hårt med produktionstekniken och försöker hela tiden utveckla nya metoder för en förbättrad produktion.

trappor

Personalen den viktigaste framgångsfaktorn

Personalen som tillsammans äger en stor del av aktierna i SSC Trätrappor är genom sitt engagemang och sitt kunnande i trätrappor den viktigaste garantin för fortsatta framgångar. Att man trivs visar den låga personal-omsättningen och låga sjukfrånvaron. Nya unga medarbetare rekryteras oftast via den trätekniska gymnasie-utbildningen i Norsjö där företaget har en mycket aktiv del.

Text: Bengt Lindgren

anders@cco.se