H&M:s nya huvudkontor inklätt av SSC

– Ja, vi har fått grova ritningar som vi sedan själva vidareutvecklat med förslag på detaljutformningar. Det hela har fallit i mycket god jord på kundsidan och för vår egen del har det varit mycket inspirerande. Det gör att vi fått utnyttja vår erfarenhet på ett högst påtagligt sätt, säger SSCs Christer Hedström. Entreprenören i projektet, NCC, framhåller gärna SSCs förtjänster som leverantör: – SSC är en bra samarbetspartner som håller hög nivå. Deras kunnande, kvalitet och leveranssäkerhet är viktiga egenskaper som bidrar till att projekten förlöper tryggt och smidigt, säger platschef Börje Petterson på NCC. Totalt sett var Beridarebanan…

– Ja, vi har fått grova ritningar som vi sedan själva vidareutvecklat med förslag på detaljutformningar. Det hela har fallit i mycket god jord på kundsidan och för vår egen del har det varit mycket inspirerande. Det gör att vi fått utnyttja vår erfarenhet på ett högst påtagligt sätt, säger SSCs Christer Hedström.

Entreprenören i projektet, NCC, framhåller gärna SSCs förtjänster som leverantör:

– SSC är en bra samarbetspartner som håller hög nivå. Deras kunnande, kvalitet och leveranssäkerhet är viktiga egenskaper som bidrar till att projekten förlöper tryggt och smidigt, säger platschef Börje Petterson på NCC.

Totalt sett var Beridarebanan 13, H&M-husets formella beteckning, ett stort projekt. Hela den gamla fastigheten har rivits för att ge plats åt tre nya huskroppar. På bottenplanen finns det nu gallerior och butiker och ovanpå dessa sex våningar med kontorslokaler, där SSCs produkter i den inre kärnan av husen – med utrymmen som kapprum och pentryn – bidrar till den exklusiva och eleganta miljön. Totalt levererade och monterar SSC ca 1700 väggpaneler, och de 50 dörrarna kläddes in med samma sorts paneler.
– Det gör så att väggar och dörrar linjerar och ”smälter samman” till stora, hela väggytor, säger Christer Hedström.

SSC har utfört montaget av sina produkter.
– Som mest har åtta montörer varit sysselsatta, från mitten av september till mitten av november. Montaget är en viktig del av våra åtaganden eftersom det minimerar fel och optimerar kvaliteten på slutresultatet, säger SSCs Christer Hedström.

anders@cco.se