EPD:er – en viktig parameter i SSC´s kvalitets- och miljöarbete

SSC arbetar med att kontinuerligt undersöka, utveckla och följa upp sin verksamhet i syfte att minska negativ miljöpåverkan och för att tillgodose kunders miljökrav. En viktig parameter i kvalitets- och miljöarbetet är arbetet kring miljövarudeklarationer, så kallade EPD:er (Environmental Product Declaration) EPD är en tredjepartsverifierad miljövarudeklaration som beskriver en produkts miljöpåverkan under dess livscykel. Det gör att SSC som tillverkare får en bra bild av hur produktens miljöpåverkan ser ut, var i livscykeln som miljöpåverkan är som störst och vad man kan göra för att minska den ytterligare. EPD:er presenteras på ett standardiserat sätt vilket gör det möjligt att jämföra…

SSC arbetar med att kontinuerligt undersöka, utveckla och följa upp sin verksamhet i syfte att minska negativ miljöpåverkan och för att tillgodose kunders miljökrav. En viktig parameter i kvalitets- och miljöarbetet är arbetet kring miljövarudeklarationer, så kallade EPD:er (Environmental Product Declaration)

EPD är en tredjepartsverifierad miljövarudeklaration som beskriver en produkts miljöpåverkan under dess livscykel. Det gör att SSC som tillverkare får en bra bild av hur produktens miljöpåverkan ser ut, var i livscykeln som miljöpåverkan är som störst och vad man kan göra för att minska den ytterligare.

EPD:er presenteras på ett standardiserat sätt vilket gör det möjligt att jämföra olika material med varandra samt att jämföra olika tillverkares miljöpåverkan. EPD-information används till exempel som beslutsunderlag vid upphandlingar eller vid miljöcertifiering av en byggnad.

SSC lyfter vikten av att ta ansvar och att öka kunskapen i branschen kring hur klimatpåverkan sker och kan minskas. Genom att göra medvetna val kan man vara med och påverka.

anders@cco.se