Dan vill fortsätta utveckla SSC:s ledarposition

Det här är den komprimerade personbeskrivningen av Dan Magnusson, ny ordinarie VD för SSC sedan den 8 maj. Dan kommer närmast från styrelseordförandeposten i SSC som han haft i tre år. Han är byggnadsingenjör i grunden och har ända sedan början av 1990-talet haft chefs- och VD-uppdrag i rad företag som exempelvis statliga Assi Domän och börsnoterade Railcare. Om sin VD-roll i SSC säger Dan: ”Det känns väldigt roligt. Många har försökt kopiera SSC:s samverkansupplägg, men mig veterligen är det bara vi som lyckats fullt ut. Mycket av förklaringen ligger i att vi också gått fullt ut med specialiseringen hos…

Det här är den komprimerade personbeskrivningen av Dan Magnusson, ny ordinarie VD för SSC sedan den 8 maj. Dan kommer närmast från styrelseordförandeposten i SSC som han haft i tre år. Han är byggnadsingenjör i grunden och har ända sedan början av 1990-talet haft chefs- och VD-uppdrag i rad företag som exempelvis statliga Assi Domän och börsnoterade Railcare. Om sin VD-roll i SSC säger Dan:

”Det känns väldigt roligt. Många har försökt kopiera SSC:s samverkansupplägg, men mig veterligen är det bara vi som lyckats fullt ut. Mycket av förklaringen ligger i att vi också gått fullt ut med specialiseringen hos fabrikerna och säljbolaget. Att det burit frukt syns i vår starka andel och position på marknaden. Den viktigaste uppgiften för mig som VD är att ta det försprånget vidare så att vår objektspecialistroll och ledarposition blir ännu tydligare på våra marknader.”

anders@cco.se